باحال ترین جوک های خنده دار جدید گلچین جدید ترین جوک های خنده دار باحال خفن روز و طنزهای برگزیده سال http://hotjokes.mihanblog.com 2020-06-04T00:12:24+01:00 text/html 2019-07-02T03:55:18+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید کی می تونه بفهمه این جوک به نفع خانما است یا مردا؟ ههههه http://hotjokes.mihanblog.com/post/201 <div style="text-align: center;"><span style="font-size: small;">هر وقت عکس زن ام رو کنار خودم می بینم</span></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div> text/html 2019-07-02T03:16:49+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید از من می شنوی... http://hotjokes.mihanblog.com/post/200 <div style="text-align: center;"><font size="2">هیچ وقت کار امروز رو به فردا ننداز…</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">.</font></div> text/html 2018-08-27T13:10:24+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید آقایی که خانمش گل بود http://hotjokes.mihanblog.com/post/199 <div style="text-align: center;"><font size="2">آقاهه رفت گلفروشی برا زنش گل بخره...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="2"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="2">بعد از یک ساعت برگشت، به زنش&nbsp;</font><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%AC%D9%88%DA%A9+%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7" target="" title="جوک برای دخترا"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/73.gif"></a><span style="font-size: small;">&nbsp;گفت:</span></div><div style="text-align: center;"><div><span style="font-size: small;">.</span></div><div><span style="font-size: small;">.</span></div><div><span style="font-size: small;">.</span></div></div> text/html 2018-03-09T09:52:53+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید شوهر خالم می گه... http://hotjokes.mihanblog.com/post/198 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">خالم سه قلو داره که</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; white-space: pre-wrap;">.</span></div> text/html 2018-03-09T08:55:52+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید روز مادر روز فرشته های نگهبان سیب زمینی های سرخ کرده مبارک http://hotjokes.mihanblog.com/post/197 <div style="text-align: center;"><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/60" target="" title="جوک خنده دار دخترا"><img src="http://s8.picofile.com/file/8321278268/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1.jpg" alt="تبریک روز مادر" longdesc="https://www.blogfa.com/Desktop/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%20%D9%81%D9%88%D9%82%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%87%20%D8%B2%DB%8C%D8%A8%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1" width="320" height="320" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8321278268/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%85%D8%A7%D8%AF%D8%B1.jpg" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default;"></a></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; text-align: start; white-space: pre-wrap;">روز فرشته‌های نگهبان سیب‌زمینی سرخ‌کرده مبارک</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/38.gif"><span class="emoji emoji-spritesheet-0" title="smile" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px; background-size: 486px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_0.png&quot;); font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; text-align: start; white-space: pre-wrap; background-position: 0px 0px;">:smile:</span><span class="emoji emoji-spritesheet-0" title="heart_eyes" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px; background-size: 486px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_0.png&quot;); font-family: Tahoma, sans-serif, Arial, Helvetica; font-size: 13px; text-align: start; white-space: pre-wrap; background-position: -108px 0px;">:heart_eyes: </span></div> text/html 2018-01-20T06:55:49+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید بنرهای قبل از تو سوتفاهم بود :))))) http://hotjokes.mihanblog.com/post/196 <div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8317181768/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84.jpg" alt="عکس نوشته خنده دار باحال جدید از سوتی های ایرانی"></div> text/html 2018-01-20T06:10:19+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید تست هوش جالب ... خخخخ http://hotjokes.mihanblog.com/post/195 <div style="text-align: center;"><div><font size="3" face="Mihan-Koodak">حاج ناصر تو بیمارستان بستری بود</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak">۱۵ نفر از اهالی محل خواستن برن عیادتش</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak">یک مینی بوس دربست گرفتن با راننده توافق کردن که نفری ۵ تومن بدن</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak">راننده گفت یک نفر دیگه هم بیارید که صندلیها تکمیل بشن میریم&nbsp;</font></div></div> text/html 2018-01-18T08:16:41+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید دخترا وقتی از کلاس اخراج می شن... خخخ http://hotjokes.mihanblog.com/post/194 <div style="text-align: center;"><a data-mce-href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/142" href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/142" title="جوک خانوما" target="_blank" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8317037884/%D8%AC%D9%88%DA%A9_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7.jpeg" alt="جوک دخترا" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8317037884/%D8%AC%D9%88%DA%A9_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7.jpeg" width="469" height="469" data-mce-selected="1" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px;"></a></div> text/html 2018-01-18T07:34:12+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید مصاحبه با یک شیرزن صبور ایرانی! http://hotjokes.mihanblog.com/post/193 <div style="text-align: center;"><span style="white-space: pre-wrap;"><font size="3" style="" face="Mihan-Koodak">- حاج خانم چند تا اولاد دارین؟ </font></span></div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><span style="white-space: pre-wrap;"><div style="text-align: center;">- پیرزن: 5 تا بچه داشتم!</div></span><span style="white-space: pre-wrap;"><div style="text-align: center;">- خبرنگار: مگه الان دیگه نداریشون؟!</div></span><span style="white-space: pre-wrap;"><div style="text-align: center;">- پیرزن: نه </div></span><span style="white-space: pre-wrap;"><div style="text-align: center;">دو تاشون اسیر شدن </div></span><span style="white-space: pre-wrap;"><div style="text-align: center;">سه تاشونم مفقود الاثر</div></span><span style="white-space: pre-wrap;"><div style="text-align: center;">- خبرنگار: ماشالله به این شیر زن صبور!</div></span><span style="white-space: pre-wrap;"><div style="text-align: center;">كدوم منطقه اسیر یا مفقودالاثر شدن؟ </div></span><span style="white-space: pre-wrap;"><div style="text-align: center;">- مادر: دو تا شون دختر بودن، </div></span><span style="white-space: pre-wrap;"><div style="text-align: center;">شوهر کردن اسیر شدن</div></span><span style="white-space: pre-wrap;"><div style="text-align: center;">سه تاش هم پسر بودن،</div></span><span style="white-space: pre-wrap;"><div style="text-align: center;">زن گرفتن مفقودالاثرن!! <span class="emoji emoji-spritesheet-0" title="neutral_face" style="box-sizing: border-box; display: inline-block; vertical-align: baseline; height: 18px; width: 18px; background-repeat: no-repeat; text-indent: -9999px; border: 0px; background-size: 486px 126px; background-image: url(&quot;../img/emojisprite_0.png&quot;); background-position: -432px -18px;">:neutral_face:</span></div></span></font> text/html 2018-01-05T13:10:00+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید خانوما پس از فیلتر تلگرام خخخخ... http://hotjokes.mihanblog.com/post/192 <div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak">تورو خدا تلگرامو وصل کنید<a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/165" target="" title="جوک زن گرفتن"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></a></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak">خانومم سرشو از گوشی در آورده؛</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak">نگاه میکنه اینوَر میگه خونه نقاشی میخواد،</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak">نگاه میکنه اونور میگه مبل‌ها رو عوض کن...</font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak">امروز میگفت تو چرا برا من طلا نمیگیری؟!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/29.gif"></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><br></font></div><div><font size="3" face="Mihan-Koodak"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8316136042/%D8%AC%D9%88%DA%A9_%D8%AA%D9%84%DA%AF%D8%B1%D8%A7%D9%85.jpg" alt="جوک تلگرام"></font></div></div> text/html 2017-12-06T22:27:14+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید تنها کسی که از دیدنم خوشحال می شه http://hotjokes.mihanblog.com/post/183 <div style="text-align: center;"><img title="جوک و عکس نوشته خنده دار باحال جدید خفن" src="http://s8.picofile.com/file/8313627018/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg" alt="عکس نوشته های خنده دار جدید" width="502" height="501" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8313627018/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px;"></div> text/html 2017-12-06T21:55:37+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید وِلم تونین نالاحتم از همه تون http://hotjokes.mihanblog.com/post/182 <div style="text-align: center;"><h1 class="post-text" style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: irfont; margin: 0px; font-size: 13px; padding: 20px 10px 10px; overflow: hidden; overflow-wrap: break-word; word-wrap: break-word; word-break: break-word; outline: 0px !important; line-height: 20px !important;"><img title="عکس نوشته های جدید خنده دار + ترول های خفن + عکس های خنده دار" src="http://s8.picofile.com/file/8313626042/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%AF%D8%AE%D9%85%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86.jpg" alt="جوک + عکس نوشته خنده دار + جوک دخترا" longdesc="http://hotjokes.mihanblog.com/post/182" width="430" height="418" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8313626042/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%AF%D8%AE%D9%85%D9%84_%D8%B4%DB%8C%D8%B1%DB%8C%D9%86.jpg" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; font-weight: 400;"></h1><h1 class="post-text" style="text-align: center; box-sizing: border-box; font-family: irfont; margin: 0px; font-size: 13px; padding: 20px 10px 10px; overflow: hidden; overflow-wrap: break-word; word-wrap: break-word; word-break: break-word; outline: 0px !important; line-height: 20px !important;">ولم تونین نالاحتم&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/17.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></h1></div>