باحال ترین جوک های خنده دار جدید گلچین جدید ترین جوک های خنده دار باحال خفن روز و طنزهای برگزیده سال http://hotjokes.mihanblog.com 2017-09-24T17:42:21+01:00 text/html 2017-09-13T07:00:18+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید چیزی که ما داریم http://hotjokes.mihanblog.com/post/149 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">به بابام گفتم: چرا ما پولدار</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/103.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;نیستیم؟</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">بابام با لبخند</span><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" target="" title="جوک های بی تربیتی باحال جدید"><sub><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></sub></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">&nbsp;بهم گفت:&nbsp;</span></p><p style="text-align: start;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"></p><p style="text-align: start; margin: 0px; padding: 0px;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">چیزی که ما داریم ثروتمندا و پولدارا ندارن یعنی به هیج وجه منَ الوجوه ندارن</span></p><p style="text-align: start;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"></p><p style="text-align: start; margin: 0px; padding: 0px;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">با شوق و ذوق پرسیدم اون چیه؟&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/5.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p><p style="text-align: start;"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px; font-family: yekan, tahoma; font-size: 13.3333px; text-align: right;"></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;">.</p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;">.</p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;">.</p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;">.</p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;">.</p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;">.</p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px;">.</p></div> text/html 2017-08-18T03:02:52+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید تصویر واقعی از شرایط ازدواج! http://hotjokes.mihanblog.com/post/146 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img id="http://hotjokes.mihanblog.com/" title="عکس نوشته های خنده دار طنز ازدواج" src="http://s9.picofile.com/file/8303848476/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8.jpg" alt="عکس نوشته خنده دار" width="512" height="518" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8303848476/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D9%86%D9%88%D8%B4%D8%AA%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%84%D8%A8.jpg" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; text-align: start; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">تصاویر ذیل را نیز بیبینید</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/130" target="" title="عکس دخترا"><font color="#3333ff">دخترا وقتی می خوان بیرن عروسی</font></a></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/139" target="" title="عکس نوشته های خنده دار + جوک تصویری">باحال ترین عکس نوشته خنده دار ایرانی</a>&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font color="#3333ff">عکس نوشته های جالب و خنده دار جدید</font></div> text/html 2017-08-02T22:11:55+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید به افتخار خانومهای محترم! + خخخخخ http://hotjokes.mihanblog.com/post/142 <div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div style="text-align: center;">آیا میدانید</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div style="text-align: center;">در بدن مردان&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/72.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;">&nbsp;7 میلیون عصب وجود دارد؟</div></span><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div style="text-align: center;">و تنها خانومها&nbsp;<a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%86" target="" title="جوک زنان"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/73.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></a>&nbsp;هستند که</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div style="text-align: center;">میتوانند روی تک تک این اعصاب راه بروند!</div></span><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div style="text-align: center;">خیلی کار سختیه‌.</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div style="text-align: center;">خسته نباشین خانومای گل<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div style="text-align: center;">خدا قوت پهلوانان دوست داشتنی!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/63.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></div></span><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><br></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="text-align: start;">زنه سرقبر شوهرش میگفت:&nbsp;</span><br style="text-align: start;"><span style="text-align: start;">کجایی صمد؟!</span><br style="text-align: start;"><span style="text-align: start;">یدالله کفش نداره!</span><br style="text-align: start;"><span style="text-align: start;">فضل الله بلوز نداره!</span><br style="text-align: start;"><span style="text-align: start;">عین الله شلوار نداره!</span><br style="text-align: start;"><span style="text-align: start;">روح شوهره شب میاد به خوابش میگه: سکینه من مردم.</span></div><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: center;"><span style="text-align: start;">نرفتم دبی جنس بیارم که!</span><br style="text-align: start;"><br><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/" target="" title="جوک"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></a><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: center;"><br></div><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%AC%D9%88%DA%A9+%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7" target="" title="جوک جدید دخترا"><font color="#000000">ﺩﺧﺘﺮ</font></a><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: start;">ﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ :</span><br style="text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: start;">ﻣﺮﯾﻢ ﺟﻮﻥ ﺍﯾﻦ ﻣﺎﻧﺘﻮ ﭼﻨﺪ؟</span><br style="text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: start;">950 ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ</span><br style="text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: start;">ﺍﻭﻭﻭﻭﻭﻭﻭ ﭼﻪ ﺍﺭﺯﻭﻥ ..........</span><br style="text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: start;">ﭘﺴﺮﺍ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺧﺮﯾﺪ :</span><br style="text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: start;">ﺍﺣﻤﺪ ﺯﯾﺮ ﺷﻠﻮﺍﺭﯼ ﭼﻨﺪ ؟</span><br style="text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: start;">ﺳﻪ ﻫﺰﺍﺭ ﺗﻮﻣﻦ</span><br style="text-align: start;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: start;">ﺧﺎﮎ ﺗﻮ ﺳﺮﺕ، ﮐﺮﺩﻥ ﺗﻮ ﭘﺎﭼﺖ ،&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: start;">ﯾﺎﺭﻭ ﻗﯿﺎﻓﺘﻮ ﺩﯾﺪﻩ ﻓﻬﻤﯿﺪﻩ ﮔﺎﻭﯼ</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; text-align: start;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">همسایمون فوت شد&nbsp;</div><div style="text-align: center;">امروز تو مراسم تشییعش بودیم .&nbsp;</div><div style="text-align: center;"><b>دختر</b> مرحوم که همش داشت گریه میکرد</div><div style="text-align: center;">&nbsp;یهو با گریه و شیون گفت اصلا سابقه نداش بمیره!&nbsp;</div><div style="text-align: center;">هیچی دیگه وسط خاکسپاری&nbsp;</div><div style="text-align: center;">همه ی وابستگان &nbsp;داشتن سنگ قبرارو گاز میگرفتن.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/53.gif" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><div><b>اس ام اس عاشقانه یک مرد ایرانی به زنش:</b></div><div><br></div><div>میدونی فرق تو با فرشته چیه ؟&nbsp;</div><div>فرقی ندارین فقط تو مهربون تری&nbsp;</div><div><br></div><div>پاسخ <b>زن</b> :</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div></div> text/html 2017-08-02T21:25:56+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید دانشجوها! http://hotjokes.mihanblog.com/post/141 <div style="text-align: center;"><br></div><div><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">&nbsp;تعدادی استاد دانشگاه رو دعوت کردن به فرودگاه و اونا رو توی یک هواپیما</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"></p><div style="text-align: center;">نشوندن و وقتی درهای هواپیما رو بستن از بلندگو بهشون اعلام کردن که:</div><div style="text-align: center;">این هواپیما ساخت <i>دانشجو</i>های شماست...</div><p></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"></p><div style="text-align: center;">وقتی اساتید این خبرو شنیدن همه از دم اقدام به فرار کردن!<a data-mce-href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" title="جوک بی تربیتی" target="_blank" style="font-size: 9pt;"><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/26.gif" alt="" border="0" data-mce-src="http://www.blogfa.com/images/smileys/26.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></a></div><div style="text-align: center;">همه رفتن به سمت در خروجی جز یه استاد که خیلی ریلکس نشسته بود..!</div><div style="text-align: center;">پرسیدن: چرا نشستی؟ نگو که نمیترسی!!</div><div style="text-align: center;">استاد با خونسردی&nbsp;<a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%81%D9%86%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" target="" title="جوک خفن جدید"><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/42.gif" alt="" border="0" data-mce-src="http://www.blogfa.com/images/smileys/42.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></a>&nbsp;گفت:</div><div style="text-align: center;"><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div></div><p></p></div> text/html 2017-07-13T06:26:20+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید مدل آرایش http://hotjokes.mihanblog.com/post/147 <div><br></div><div><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><img id="http://beautiful-pictur.blogsky.com/" title="عکس ارایش دختر باحال" src="http://s8.picofile.com/file/8306303926/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84.jpg" alt="این مدل ارایش دخترا" width="513" height="495" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8306303926/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1_%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: 9pt;">دخترا کپی کنید...</span></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">مُد داره روز بروز وضعش خراب می شه<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/14.gif" alt="" border="0" data-mce-src="http://www.blogfa.com/images/smileys/14.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></p></div><div><br></div> text/html 2017-07-04T20:35:17+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید اعتیاد به اینترنت http://hotjokes.mihanblog.com/post/145 <div><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8302607576/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA.jpg" alt="جوک اعتیاد به اینترنت" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8302607576/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AF_%D8%A8%D9%87_%D8%A7%DB%8C%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%86%D8%AA.jpg" title="اعتیاد به اینترنت+ خنده دار" id="http://hotjokes.mihanblog.com/" width="527" height="355" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-05-07T12:02:48+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید خوشبختی! http://hotjokes.mihanblog.com/post/140 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img title="جوک ایرانی جدید" src="http://s9.picofile.com/file/8294241800/%D8%AC%DA%A9_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.jpg" alt="جوک جدید" longdesc="http://blogfa.com/Desktop/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20+%20%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20+%20%20http://hotjokes.mihanblog.com/post/84%20+%20%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20+%20%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%20%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C" width="508" height="342" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8294241800/%D8%AC%DA%A9_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.jpg" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-05-03T20:29:47+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید یادگاری حضرت آدم http://hotjokes.mihanblog.com/post/144 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8302606626/%D8%A2%D8%AF%D9%85.jpg" alt="یادگاری خنده دار" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8302606626/%D8%A2%D8%AF%D9%85.jpg" title="عکس خنده دار یادگاری" id="http://beautiful-pictur.blogsky.com/1392/06/28/post-95/Interesting-Photos" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">خدارو شکر برو بچه ها مون بالاخره یادگاری حضرت آدمو هم پیدا کردن:|</div> text/html 2017-04-20T07:19:42+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید ادب شوهر توسط زن داعشی + خخخخخ http://hotjokes.mihanblog.com/post/134 <div><br></div><div><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">&nbsp;یه زنی میگفت:&nbsp;فهمیدم شوهرم با یه <i>دختری</i> تو فیس بوک پی ام بازی میکردن،</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><b>دختره</b> اسم خودشو گذاشته (پروانه طلایی)&nbsp;<a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/120" target="" title="جوک باحال جدید" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/73.gif" alt="" data-mce-src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/73.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">پی ام هاشونو چک کردم دیدم به همدیگه حرفهای قشنگ و عاشقانه میزنن<a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7" target="" title="جوک دخترا" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/04.gif" alt="" border="0" data-mce-src="http://www.blogfa.com/images/smileys/04.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">و قرار ازدواج گذاشتن.<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" border="0" data-mce-src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">شوهرم تو فیسبوک اسم خودشو گذاشته(<i>پسر</i> دنیا دیده)&nbsp;<a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" target="" title="جوک بی تربیتی" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/72.gif" alt="" data-mce-src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/72.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">یه فکری تو سرم زد که ازش انتقام بگیرم...&nbsp;</p></div> text/html 2017-04-15T06:44:26+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید طنزهای عاشقانه خیلی خیلی زیبا http://hotjokes.mihanblog.com/post/132 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3366ff">گلچین عاشقانه های طنز فو ق العاده زیبا و خنده دار</font></div><div><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8292090342/Internet_love.jpg" alt="شعر عاشقانه زیبا طنز" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8292090342/Internet_love.jpg" width="456" height="304" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><br style="font-size: 9pt;"><span style="font-size: 9pt;">گفتــــم غم تو دارم</span><br style="font-size: 9pt;"><span style="font-size: 9pt;">گفتـــــا زیاد یا کم؟&nbsp;</span><br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;"><span style="font-size: 9pt;">گفــــــتم زیاد خیـلی</span><br style="font-size: 9pt;"><span style="font-size: 9pt;">گفتـــــا بقـدر لیـلی؟</span><span class="text_exposed_show" style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتـــم فزونتر از آن<br style="font-size: 9pt;">گفتــا بگو به قــرآن؟&nbsp;<br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتم چه جای شک است؟<br style="font-size: 9pt;">گفت: احتـیاط شرط است<br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتم دلت ز سنگ است<br style="font-size: 9pt;">گفتا نه، مَـیل جنگ است<br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتم به لب رسیده جانم<br style="font-size: 9pt;">گفتـــا به من چه؟ جانم!<br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتــــــــم ترَحُّـم ات کو<br style="font-size: 9pt;">گفتا به من، پول ات کو؟<a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/128" target="" title="عکس عاشقانه جالب و خنده دار"><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/07.gif" alt="" border="0" data-mce-src="http://www.blogfa.com/images/smileys/07.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></a><br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتــــــم دلـم کباب است<br style="font-size: 9pt;">گفتا مرا چه باک است؟!<br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتـــــــــم بـه من نگاهی&nbsp;<br style="font-size: 9pt;">گفتــــــا شمــــا کِـــیاهی؟<br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتـــــــــــم اسیــر چشمت<br style="font-size: 9pt;">گفتـــــــا که اوووف ز دستت<br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتــم اجازه هست سوالی<br style="font-size: 9pt;">گفتــــا بگــو چـه خواهی؟</span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span class="text_exposed_show" style="font-size: 9pt;">گفتــم .... برای خواندن ادامه</span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span class="text_exposed_show" style="font-size: 9pt;">&nbsp;روی عنوان ذیل کلیک کند</span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><sub><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></sub><strong style="font-size: 9pt;"><span data-mce-style="background-color: #ffff00;" style="font-size: 9pt; background-color: rgb(255, 255, 0);"><span class="text_exposed_show" data-mce-style="background-color: #ffff00;" style="font-size: 9pt;"><a title="شعر طنز جالب جدید" href="http://bestpoetry.blogfa.com/category/24" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://bestpoetry.blogfa.com/category/24" style="font-size: 9pt;">برگزیده ی خنده دارترین عاشقانه های طنز جدید</a></span></span></strong><sub><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></sub></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">روی لینک بالا کلیک کن <i>جالب ترین شعرهای طنز</i> عاشقانه رو بخون</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">&nbsp;</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><br></p></div> text/html 2017-04-08T23:31:26+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید وقتی یه دختر دعواش می شه http://hotjokes.mihanblog.com/post/143 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img title="جوک دخترا" src="http://s8.picofile.com/file/8302429068/%D8%AC%D9%88%DA%A9_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7.jpg" alt="جوک باحال دخترا" width="500" height="458" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8302429068/%D8%AC%D9%88%DA%A9_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7.jpg" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">پیشنهاد می کنم عکس ذیل رو نیز بیبینید!</div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><a title="عکس زیباترین مدل آرایش دختران + آرایش زیبا و جالب" href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/126" rel="nofollow" target="_blank" style="text-decoration-line: none; color: rgb(99, 135, 12); font-family: Tahoma; font-size: 12px; background-color: rgb(242, 242, 242);">عکس باحال این دختر آرایشگر او را معروف کرد</a></div> text/html 2017-04-05T20:36:30+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید باحال ترین چهره های شبیه سازی شده ستاره های ایرانی http://hotjokes.mihanblog.com/post/137 <div style="text-align: center;">لطفا <b>عکس </b>ها رو تا آخر بیبینید خیلی باحالن&nbsp;</div><div style="text-align: center;">مخصوصا اونایی که تو لینک های پیشنهادی گذاشته شده ان&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></div><div><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8293413334/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1.jpg" alt="" width="496" height="503" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8293413334/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">عادل فردوسی پور<a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/91" target="" title="عکس های متحرک خنده دار" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/25.gif" alt="" border="0" data-mce-src="http://www.blogfa.com/images/smileys/25.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">سایر چهره ها را حتما تا آخر در ادامه مطلب بیبینید... خیلی باحالن...&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p></div>