باحال ترین جوک های خنده دار جدید گلچین جدید ترین جوک های خنده دار باحال خفن روز و طنزهای برگزیده سال http://hotjokes.mihanblog.com 2017-07-21T19:59:01+01:00 text/html 2017-05-07T12:02:48+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید خوشبختی! http://hotjokes.mihanblog.com/post/140 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img title="جوک ایرانی جدید" src="http://s9.picofile.com/file/8294241800/%D8%AC%DA%A9_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.jpg" alt="جوک جدید" longdesc="http://blogfa.com/Desktop/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20+%20%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87%20%D8%AF%D8%A7%D8%B1%20+%20%20http://hotjokes.mihanblog.com/post/84%20+%20%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%20+%20%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF+%20%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%A7%D8%AF%D8%A8%DB%8C" width="508" height="342" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8294241800/%D8%AC%DA%A9_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.jpg" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2017-04-20T07:19:42+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید ادب شوهر توسط زن داعشی + خخخخخ http://hotjokes.mihanblog.com/post/134 <div><br></div><div><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">&nbsp;یه زنی میگفت:&nbsp;فهمیدم شوهرم با یه <i>دختری</i> تو فیس بوک پی ام بازی میکردن،</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><b>دختره</b> اسم خودشو گذاشته (پروانه طلایی)&nbsp;<a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/120" target="" title="جوک باحال جدید" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/73.gif" alt="" data-mce-src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/73.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">پی ام هاشونو چک کردم دیدم به همدیگه حرفهای قشنگ و عاشقانه میزنن<a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7" target="" title="جوک دخترا" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/04.gif" alt="" border="0" data-mce-src="http://www.blogfa.com/images/smileys/04.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">و قرار ازدواج گذاشتن.<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" border="0" data-mce-src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">شوهرم تو فیسبوک اسم خودشو گذاشته(<i>پسر</i> دنیا دیده)&nbsp;<a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" target="" title="جوک بی تربیتی" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/72.gif" alt="" data-mce-src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/72.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">یه فکری تو سرم زد که ازش انتقام بگیرم...&nbsp;</p></div> text/html 2017-04-15T06:44:26+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید طنزهای عاشقانه خیلی خیلی زیبا http://hotjokes.mihanblog.com/post/132 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3366ff">گلچین عاشقانه های طنز فو ق العاده زیبا و خنده دار</font></div><div><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8292090342/Internet_love.jpg" alt="شعر عاشقانه زیبا طنز" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8292090342/Internet_love.jpg" width="456" height="304" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><br style="font-size: 9pt;"><span style="font-size: 9pt;">گفتــــم غم تو دارم</span><br style="font-size: 9pt;"><span style="font-size: 9pt;">گفتـــــا زیاد یا کم؟&nbsp;</span><br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;"><span style="font-size: 9pt;">گفــــــتم زیاد خیـلی</span><br style="font-size: 9pt;"><span style="font-size: 9pt;">گفتـــــا بقـدر لیـلی؟</span><span class="text_exposed_show" style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتـــم فزونتر از آن<br style="font-size: 9pt;">گفتــا بگو به قــرآن؟&nbsp;<br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتم چه جای شک است؟<br style="font-size: 9pt;">گفت: احتـیاط شرط است<br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتم دلت ز سنگ است<br style="font-size: 9pt;">گفتا نه، مَـیل جنگ است<br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتم به لب رسیده جانم<br style="font-size: 9pt;">گفتـــا به من چه؟ جانم!<br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتــــــــم ترَحُّـم ات کو<br style="font-size: 9pt;">گفتا به من، پول ات کو؟<a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/128" target="" title="عکس عاشقانه جالب و خنده دار"><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/07.gif" alt="" border="0" data-mce-src="http://www.blogfa.com/images/smileys/07.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></a><br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتــــــم دلـم کباب است<br style="font-size: 9pt;">گفتا مرا چه باک است؟!<br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتـــــــــم بـه من نگاهی&nbsp;<br style="font-size: 9pt;">گفتــــــا شمــــا کِـــیاهی؟<br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتـــــــــــم اسیــر چشمت<br style="font-size: 9pt;">گفتـــــــا که اوووف ز دستت<br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتــم اجازه هست سوالی<br style="font-size: 9pt;">گفتــــا بگــو چـه خواهی؟</span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span class="text_exposed_show" style="font-size: 9pt;">گفتــم .... برای خواندن ادامه</span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span class="text_exposed_show" style="font-size: 9pt;">&nbsp;روی عنوان ذیل کلیک کند</span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><sub><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></sub><strong style="font-size: 9pt;"><span data-mce-style="background-color: #ffff00;" style="font-size: 9pt; background-color: rgb(255, 255, 0);"><span class="text_exposed_show" data-mce-style="background-color: #ffff00;" style="font-size: 9pt;"><a title="شعر طنز جالب جدید" href="http://bestpoetry.blogfa.com/category/24" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://bestpoetry.blogfa.com/category/24" style="font-size: 9pt;">برگزیده ی خنده دارترین عاشقانه های طنز جدید</a></span></span></strong><sub><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></sub></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">روی لینک بالا کلیک کن <i>جالب ترین شعرهای طنز</i> عاشقانه رو بخون</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">&nbsp;</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><br></p></div> text/html 2017-04-05T20:36:30+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید باحال ترین چهره های شبیه سازی شده ستاره های ایرانی http://hotjokes.mihanblog.com/post/137 <div style="text-align: center;">لطفا <b>عکس </b>ها رو تا آخر بیبینید خیلی باحالن&nbsp;</div><div style="text-align: center;">مخصوصا اونایی که تو لینک های پیشنهادی گذاشته شده ان&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></div><div><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8293413334/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1.jpg" alt="" width="496" height="503" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8293413334/%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84_%D9%81%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%B3%DB%8C_%D9%BE%D9%88%D8%B1.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">عادل فردوسی پور<a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/91" target="" title="عکس های متحرک خنده دار" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/25.gif" alt="" border="0" data-mce-src="http://www.blogfa.com/images/smileys/25.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">سایر چهره ها را حتما تا آخر در ادامه مطلب بیبینید... خیلی باحالن...&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></p></div> text/html 2017-04-01T08:51:12+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید جوک های خیلی باحال سری 114 http://hotjokes.mihanblog.com/post/120 <div style="text-align: center;"><font size="1"><div>‏یه بارم رفتم دماغمو عمل کنم</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.&nbsp;</div><div>&nbsp;دکتره یه نگا کرد</div><div><br></div><div>&nbsp;گفت : داداش شما صبرکن یکم دیگه علم پیشرفت کنه کُلا سرتو عوض کن!</div><div><br></div><div><br></div><div>مشکل تو فقط با عمل دماغ حل نمیشه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif" style="font-size: 11px;"></div></font><font size="1"><div><br></div><div><div style="font-size: 11px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="1">+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="1">جوک های خیلی باحال جدید</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="1"><br></font></div></div></div></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="1">چند وقت پیش یه جا مهمونی رفتیم&nbsp;</font></div><div><font size="1">سر شام یهو دیدیم زن صابخونه هی سرفه میکنه و نفس بالا نمیاد</font></div><div><font size="1">&nbsp;داد میزنه&nbsp;</font><span style="font-size: x-small;">"فاضلاب,فاضلاب,فاضلاب"</span></div><div><font size="1">ما همه نگاهمون رفت سمت دستشویی و حموم&nbsp;</font></div><div><font size="1">گفتیم حتما فاضلابش زد بالا خواستیم در ریم سمت ما نیاد&nbsp;</font></div><div><font size="1">که یهو دیدیم شوهرش براش آب ریخت گفت بخور عزیزم!&nbsp;</font></div><div><font size="1">نگو طرف داشت شوهرشو که اسمش"فاضل"بود صدا میزد که براش آب بریزه.</font></div><div><font size="1">فاضل آب! فاضل آب! ...</font></div><div><font size="1">بدبخت غذا تو گلوش گیر کرده بود!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/38.gif"></div><div><br></div><div><br></div><div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="1">جوک های خیلی باحال جدید</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="1"><br></font></div></div><div><font size="1"><br></font></div></div><div><br></div></div><div><div style="text-align: center;"><font size="1">رفتیم عیددیدنی، همه پسته‌ها دربسته بود.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">یهو بابام از جیب کتش یه چکُش دراورد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">نشست کف زمین همه رو شکوند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">بزرگوار همیشه مدیریت بحرانش زبانزد بود</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif" style="text-align: start;"></div></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242); text-align: center;"><font size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242); text-align: center;"><font size="1">جوک های خیلی باحال جدید</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242); text-align: center;"><font size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">حیف نون با آرنولد میرن گاو صندوق بزنن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">&nbsp;آرنولد چراغ قوه رو نگه میداره حیف نون لگد میزنه باز نمیشه!!!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">حیف نون چراغو میگیره آرنولد یه لگد میزنه صندوق باز میشه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">&nbsp;حیف نون میگه :اینجوری چراغو میگیرن بدبخت!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div></div><div><font size="1"><br></font></div><div><br></div></div> text/html 2017-03-08T07:06:25+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید دخترا وقتی میخوان بیرن عروسی + عکس http://hotjokes.mihanblog.com/post/130 <img title="عکس دختر خنده دار" src="http://s9.picofile.com/file/8291355184/عکس_دخترا.jpg" alt="عکس خنده دار دختر" longdesc="http://hotjokes.mihanblog.com/post/126" width="513" height="513" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8291355184/عکس_دخترا.jpg" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <div><br></div><div style="text-align: center;">عکس های پیشنهادی:</div><div style="text-align: center;"><br></div><div><div style="text-align: center; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><a title="عاشقانه ترین عکس خنده دار باحال" href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/128" rel="nofollow" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(161, 63, 59); text-decoration-line: none; text-shadow: rgb(206, 204, 204) 0px 0px 10px;">عاشقانه ترین عکس جهان چگونه ثبت شد؟</a></div><div style="text-align: center; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><a title="سوتی های باحال ایرونی" href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/127" rel="nofollow" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">خدایا این روحیه رو از ایرونی جماعت نگیر + خخخخ</a></div><div style="text-align: center; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><a title="عکس زیباترین مدل آرایش دختران + آرایش زیبا و جالب" href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/126" rel="nofollow" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; background-color: rgb(255, 255, 0);">عکس باحال این دختر آرایشگر او را معروف کرد</a></div><div style="text-align: center; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><a title="عکس قیافه دخترا وقتی+ عکس خنده دار دخترا + جوک دخترا" href="http://funny-photo.blogfa.com/post/53" rel="nofollow" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">عکس های که دختران را دیوانه می کنند!</a></div></div><div style="text-align: center; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><a href="http://photo-top.blogfa.com/category/2" target="" title="عکس های خنده دار جدید" style="background-color: rgb(255, 255, 0);">بامزه ترین عکس های خنده دار جهان</a></div> text/html 2016-11-23T11:54:34+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید باحال ترین کل کل های جدید دختر پسرا http://hotjokes.mihanblog.com/post/116 <p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1"><b>⌘<font color="#ff0000"> 30 تیکه از باحال ترین و داغ ترین کل کل های دختر پسرا &nbsp;</font>⌘</b></font></p><div style="text-align: center;"><br></div><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8291355150/%D8%AC%D9%88%DA%A9_%D8%AE%D9%81%D9%86.jpg" alt="جوک دخترا"></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">سربازی راهی برای آدم کردن پسراســـــــــت&nbsp;<img src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/2Q8RIVQ.GIF" alt="" data-mce-src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/2Q8RIVQ.GIF" style="border: 0px; cursor: default;"></font></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">&nbsp;</font></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">اما دخترا از هیچ راهی آدم نمیشــــــــن&nbsp;!!!</font></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">پسرا دست جیغ هوراااااااااااااااااااااااااااااا&nbsp;</font><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%AC%D9%88%DA%A9+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D9%81%D9%86" target="" title="جوک های خفن جدید" style="font-family: tahoma;"><img src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/F3SU4O.GIF" data-mce-src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/F3SU4O.GIF" longdesc="http://hotjokes.mihanblog.com/post/116" style="border: 0px; cursor: default;">&nbsp;</a></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">اخه دخترا فرشته ان و فرشته ها هیچ وقت آدم نمیشن !&nbsp;<img src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/2ANWW4.GIF" alt="" data-mce-src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/2ANWW4.GIF" style="border: 0px; cursor: default;"></font></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">دخترا دست جیغ هورااااااااااااااااااااا&nbsp;<a data-mce-href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/115" href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/83" title="جوک دخترا، کل کل دخترا پسرا، جوک پسرا" target="_blank"><img title="جوک دخترا" src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/167429V.GIF" alt="جوک کل کل دخترا و پسرا" data-mce-src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/167429V.GIF" style="border: 0px; cursor: default;"></a></font></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">اما مقام آدم از فرشته بالاتره&nbsp;</font><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" target="" title="جوک های بی تربیتی باحال جدید" style="font-family: tahoma;"><img src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/122OSW6.GIF" width="50" height="50" data-mce-src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/122OSW6.GIF" style="border: 0px; cursor: default;"></a></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">پسرا موج مکزیکی&nbsp;..............&nbsp;</font><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7" target="" title="جوک پسرا" style="font-family: tahoma;"><img title="جوک های خفن دخترا و پسرا" src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/20959MR.GIF" alt="http://hotjokes.mihanblog.com/ " width="50" height="50" data-mce-src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/20959MR.GIF" longdesc="http://hotjokes.mihanblog.com/" style="border: 0px; cursor: default;"></a></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">و اما آدم اشتباه میکنه مجازات میشه. فرشته ها پاکن ، ماهن ، گلن....&nbsp;<a data-mce-href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/92" href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/92" title="جوک دخترا" target="_blank"><img title="جوک های خنده دار دخترا و پسرا" src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/2LJ6NNA.GIF" alt="http://hotjokes.mihanblog.com/ جوک های جدید" data-mce-src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/2LJ6NNA.GIF" longdesc="http://hotjokes.mihanblog.com/post/114" style="border: 0px; cursor: default;"></a></font></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">دخترا حالا موج مکزیکی رو برین نوبت شماست&nbsp;.....................&nbsp;<img src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/DD.GIF" data-mce-src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/DD.GIF" longdesc="http://hotjokes.mihanblog.com/post/114" style="border: 0px; cursor: default;"></font></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><br></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">⌘&nbsp;</span><span style="font-size: x-small; color: rgb(255, 0, 0);">کل کل های باحال و خنده دار جدید دختر پسرا</span><span style="font-size: x-small;">&nbsp;⌘</span></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><br></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">دختره داش میرف مسافرت...</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">اومدن از زیرقرآن ردش کنن</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">هرکاری کردن کلیپس اش گیر می کرد</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">.</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">.</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">.</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">.</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">.</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">.</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">.</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">هیچی دیگه بردن اش دروازه قرآن</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/38.gif"></p><div><br></div> text/html 2016-09-17T22:31:41+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید جوک های خوشمزه http://hotjokes.mihanblog.com/post/112 <div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font size="1">یارو بالای درخت چنار نشسته بود،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">یکی ازش میپرسه بالای درخت چنار چیکار میکنی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">میگه دارم توت میخورم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">یارو میگه الاغ، این درخت چناره، توت نداره که</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">میگه &nbsp;توت تو جیبمه،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">الاغم خودتی.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/9.gif"></font></div></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><div><font size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div><div><font size="1">جوک های خیلی باحال جدید</font></div><div><font size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div></div></div></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><strong style="font-family: Tahoma;"><font size="1"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/JfvlhVlg1y/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%82%D8%B4%D9%86%DA%AF.jpg" alt="جوک های خوشمزه باحال + عکس های خفن خوشمزه" data-mce-src="http://cdn.persiangig.com/preview/JfvlhVlg1y/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%82%D8%B4%D9%86%DA%AF.jpg" width="473" height="391" title="http://hotjokes.mihanblog.com" data-mce-style="vertical-align: baseline; margin: 0px;" data-mce-selected="1" style="border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; vertical-align: baseline; margin: 0px;"></font></strong></div><div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div></div><div style="text-align: center;"><div><div><div><font size="1">زندگی مثل نقاشیه،&nbsp;</font></div><div><font size="1">منتها زندگی اروپایی ها و آمریکایی ها رو داوینچی کشیده</font></div><div><font size="1">&nbsp;زندگی ما رو عاطفه غلامی ۶ ساله از کهگیلویه و بویراحمد.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/9.gif"></font></div></div><div><font size="1"><br></font></div></div></div><div style="text-align: center;"><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/7JF9hTCkRy/%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" alt="جوک ایرانی"></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div><div><font size="1">جوک های خیلی باحال جدید</font></div><div><font size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><div><br></div><div>یارو تو کنسرت معین از دور با دستش سوراخ نشون میداد…</div><div>حراست اومده بهش گیر داده داداش این چیه هی نشون میدی؟؟</div><div>میگه داداش فدات شم صدای منو نمیشنوه بهش بگو یه حلقه طلایی بخونه …<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/38.gif" style="font-size: 11px;"></div></font><font size="1"><div><br></div><div><br></div></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-08-05T21:07:27+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید دلبری یک خانم باحال برای شوهرش + عکس http://hotjokes.mihanblog.com/post/138 <div><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8294092942/%D8%AF%D9%84%D8%A8%D8%B1%DB%8C.jpg" alt="عکس دلبری باحال خانم"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">خانما یاد بگیرین<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/38.gif"></div><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/116" target="" title="جوک باحال دخترای خفن"><div style="text-align: center;"></div><div style="text-align: center;"></div></a><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-06-05T04:59:01+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید جدیدترین جوک های روز مرد http://hotjokes.mihanblog.com/post/123 <p style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"></p><div style="text-align: center;"><font size="1"><br class="Apple-interchange-newline">اوج فوران احساس برای روز پدر<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img title="جوک های جدید روز پدر + روز مرد" src="http://s6.picofile.com/file/8248040876/T_joorab.JPG?w=575&amp;h=480" alt="جوک روز پدر + طنز روز مرد و جوراب + hotjokes.mihanblog.com" longdesc="http://hotjokes.mihanblog.com/post/123" width="450" height="376" data-mce-src="http://s6.picofile.com/file/8248040876/T_joorab.JPG?w=575&amp;h=480" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; text-align: start; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">تلفیق گل و جوراب!&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif" style="font-size: x-small;"></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><p style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><font size="1">***&nbsp;<b><font color="#ff0000">جوک های جدید و خفن روز مرد</font></b>&nbsp;***</font></p><div><br></div></div><div style="text-align: center;"><font size="1">دیشب به شوهرم گفتم:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">برای روز " <font color="#ff0000">مرد و پدر</font> " چی برام میخری ؟؟؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">بیچاره کپ کرد ، گفت:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">برای تو؟؟؟؟؟!!!!!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">گفتم :&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">بله اگه من نبودم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">تو الان هیچ کدومش نبودی(نه مرد و نه پدر) فقط پسر مامانت بودی.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">یه کم فکر کرد دید راست میگم ، گفت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">چشم کادو میگیرم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">خانوما... آبجیام ...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">اون روز هم، واس ماس</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">یعنی کُلًّا مال ماس</font><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/جوک+های+خنده+دار" target="" title="جوک های بی تربیتی باحال جدید"><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/30.gif" alt="" border="0" data-mce-src="http://www.blogfa.com/images/smileys/30.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></a></div><div style="text-align: center;"><br></div><p></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><img hspace="0" border="0" align="absmiddle" vspace="0" src="http://s9.picofile.com/file/8293356284/%D8%AC%D9%88%DA%A9_%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.jpg" alt="جوک باحال زن و شوهر + تبریک روز پدر"></p><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/131" target="" title="جوک کل کل زن و شوهر ایرانی"><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"></p></a><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><span style="font-size: x-small;"><br></span></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><br></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><span style="font-size: x-small;">***&nbsp;</span><b style="font-size: x-small;"><font color="#ff0000">جوک های جدید روز مرد</font></b><span style="font-size: x-small;">&nbsp;***</span></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">ﺯﻥ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻧﯿﺴﺖ!</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻭ ﮔﺸﺖ، ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">&nbsp;ﻭ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺯﻝ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻓﮑﺮﯼ ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺷﮏﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﻣﯽﮐﺮﺩ</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">&nbsp;ﻭ ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ ﻗﻬﻮﻩ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ...</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ میشد ﭘﺮﺳﯿﺪ:</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">&nbsp;ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺐ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﯽ؟ !</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">ﻫﯿﭽﯽ ﻓﻘﻂ ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺎﺭﻡ، ۲۰ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">&nbsp;ﮐﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﻭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ، ﯾﺎﺩﺗﻪ...؟!</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">ﺯﻥ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﮏ ﺷﺪ</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">&nbsp;ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺁﺭﻩ ﯾﺎﺩﻣﻪ...</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﯾﺎﺩﺗﻪ ﭘﺪﺭﺕ ﻣﺎ ﺩﻭﺗﺎ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﭘﺎﺭﮎ ﻣﺤﻠﻤﻮﻥ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮﺩ؟</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">ﺯﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">ﮔﻔﺖ: ﺁﺭﻩ ﯾﺎﺩﻣﻪ، ﺍﻧﮕﺎﺭ همین ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﻮﺩ..</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">ﻣﺮﺩ ﺑﻐﻀﺶ ﺭﺍ ﻗﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">&nbsp;ﯾﺎﺩﺗﻪ ﭘﺪﺭﺕ ﺗﻔﻨﮓ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﻧﺸﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ:</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">&nbsp;ﯾﺎ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﯾﺎ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻤﺖ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﺏ ﺧﻨﮏ ﺑﺨﻮﺭﯼ ؟</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">ﺯﻥ ﮔﻔﺖ: ﺁﺭﻩ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺍﻭﻥ ﻫﻢ ﯾﺎﺩﻣﻪ ﻭ ﺑﻌﺪﺵ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻣﺤﻀﺮ ﻭ...</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">ﻣﺮﺩ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">&nbsp;ﺍﮔﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺁﺯﺍﺩ میشدم</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">پیشاپیش روز مرد مبارک باد</font></p><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><font size="1">***&nbsp;<b><font color="#000099">جوک های جدید روز پدر</font></b>&nbsp;***</font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><br></p></div><p style="line-height: 18px;"><font size="1"><font face="Tahoma"></font></font></p><div style="text-align: center;"><font size="1"><font face="Tahoma">پیشاپیش روز ملی جوراب</font></font></div><font size="1"><font face="Tahoma"><div style="text-align: center;">که در ایران به آن <font color="#ff0000">روز پدر</font> نیز می گویند مبارک !!!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></div></font></font><p></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><img title="جوک روز پدر" src="http://s8.picofile.com/file/8291490134/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1.jpg" alt="روز پدر" longdesc="http://hotjokes.mihanblog.com/post/123" width="474" height="413" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8291490134/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1.jpg" data-mce-selected="1" style="font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; text-align: start; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><span style="font-size: x-small;">***&nbsp;</span><b style="font-size: x-small;"><font color="#ff0000">جوک های باحال روز مرد</font></b><span style="font-size: x-small;">&nbsp;***</span></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><font size="1">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"></p><div style="text-align: center;"><font size="1">امروز به نام پدران نام گرفت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">زن رفت و ز همسر خودش وام گرفت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">هر <i>مرد</i> در این <i>روز</i> بدیدم کادو</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">جوراب لباس زیر یا مام گرفت !</font></div><p></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><font size="1"><br data-mce-bogus="1"></font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><span style="font-size: x-small;">***&nbsp;</span><b style="font-size: x-small;"><font color="#000099">باحال ترین جوک های روز مرد</font></b><span style="font-size: x-small;">&nbsp;***</span></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><font size="1">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"></p><div style="text-align: center;"><font size="1"><b>روز مرد</b> است و عجب کادوی ما نایاب است</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">گر چه این دُر گرانقدر همان جوراب است</font><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1" target="" title="جوک روز پدر، تبریک روز پدر"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></a></div><p></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><font size="1">&nbsp;</font></p><p style="line-height: 18px;"></p><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">***&nbsp;</span><b style="font-size: x-small;"><font color="#ff0000">طنزهای جدید روز مرد</font></b><span style="font-size: x-small;">&nbsp;***</span></div></span><p></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><font size="1"><br data-mce-bogus="1"></font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"></p><div style="text-align: center;"><font size="1">وای روز مادر و <i>روز پدر</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">جدم از ناراحتی آید به در</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><i>روز</i> مادر یک النگو می دهم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">زن دهد جوراب در <i>روز پدر</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">تازه پول دومی را هم زمن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">می ستاند از طریق گل پسر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">قیمت جوراب من هم لاجرم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">از النگو هست قدری بیشتر !</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: x-small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img title="هدیه روز پدر" src="http://photos02.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/4/18/12/1429343598043934.jpg" alt="جوک های خفن روز پدر" width="482" height="562" data-mce-src="http://photos02.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/4/18/12/1429343598043934.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" longdesc="http://blogfa.com/Desktop/%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1%20+%20http://s9.picofile.com/file/8291190576/hotjokes_mihanblog_com_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1.jpg" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; text-align: start; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: x-small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: x-small;">خانوما از الآن دارن تمرین درست کردن</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: x-small;">دسته گل می کنن برای <i>روز پدر</i></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div style="text-align: center;"><font size="1">راضی به زحمت نیستیم بخدا</font>&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/38.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-05-06T11:52:47+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید عکس نوشته باحال! http://hotjokes.mihanblog.com/post/139 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img title="جوک جدید ایرانی" src="http://s9.picofile.com/file/8294241834/%D8%AC%D9%88%DA%A9_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.jpg" alt="جوک جدید" width="450" height="600" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8294241834/%D8%AC%D9%88%DA%A9_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF.jpg" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default;"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">اونی که می گه: مهمان های متحترم! هرموز برای دو نفر می باشد<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/38.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">بچه جون! برو پیش مادرت برای بقیه هم موز بذار<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;">کلید واژه های عکس: جوک جدید ایرانی خیلی باحال و خفن، عکس های خنده دار جدید ایرانی، سوتی باحال و خنده دار، میزبون باحال با موزهای سمی</div> text/html 2016-01-30T21:39:31+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید جوک های باحال سری 79 http://hotjokes.mihanblog.com/post/111 <div style="text-align: center;"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">پسرک توی تاکسی یک شکلات درآورد و خورد&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">و بعد یکی دیگه و پشت بندش یکی دیگه</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">مردی که کنارش نشسته بود گفت : این همه شکلات برا دندونات مضره</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">پسرک جواب داد : بابابزرگم ۱۳۵سال عمر کرد،</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">&nbsp;مرد گفت : با خوردن شکلات ؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">گفت : نه بابابزرگم فقط سرش تو کار خودش بود!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">جوک های خیلی باحال جدید</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div></div><div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">بابابزرگم مامان بزرگمو باحرفهای عاشقانه صدامیکرد.......</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ازش پزسیدم دلیل این همه عشق چیه؟؟؟؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">بهم گفت: یه چندسالی میشه اسمشو فراموش کردم</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">بفهمه جرررررررررررررررررررررررم میده</font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">جوک های خیلی باحال جدید</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">توی کشورهای دیگه ماشینها تو سال پنجم از رده خارج محسوب میشن&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">.</font></div></div>