باحال ترین جوک های خنده دار جدید گلچین جدید ترین جوک های خنده دار باحال خفن روز و طنزهای برگزیده سال http://hotjokes.mihanblog.com 2017-04-24T14:11:12+01:00 text/html 2017-04-20T02:49:42+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید ادب شوهر توسط زن داعشی + خخخخخ http://hotjokes.mihanblog.com/post/134 <div><br></div><div><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">&nbsp;یه زنی میگفت:&nbsp;فهمیدم شوهرم با یه <i>دختری</i> تو فیس بوک پی ام بازی میکردن،</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><b>دختره</b> اسم خودشو گذاشته (پروانه طلایی)&nbsp;<a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/120" target="" title="جوک باحال جدید" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/73.gif" alt="" data-mce-src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/73.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">پی ام هاشونو چک کردم دیدم به همدیگه حرفهای قشنگ و عاشقانه میزنن<a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1%D8%A7" target="" title="جوک دخترا" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/04.gif" alt="" border="0" data-mce-src="http://www.blogfa.com/images/smileys/04.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">و قرار ازدواج گذاشتن.<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" alt="" border="0" data-mce-src="http://www.blogfa.com/images/smileys/24.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"><br style="font-size: 9pt;">شوهرم تو فیسبوک اسم خودشو گذاشته(<i>پسر</i> دنیا دیده)&nbsp;<a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84%20%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86%20%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" target="" title="جوک بی تربیتی" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/72.gif" alt="" data-mce-src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/72.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></a></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">یه فکری تو سرم زد که ازش انتقام بگیرم...&nbsp;</p></div> text/html 2017-04-15T02:14:26+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید طنزهای عاشقانه خیلی خیلی زیبا http://hotjokes.mihanblog.com/post/132 <div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#ff0000"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="Mihan-Koodak" size="3" color="#3366ff">گلچین عاشقانه های طنز فو ق العاده زیبا و خنده دار</font></div><div><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8292090342/Internet_love.jpg" alt="شعر عاشقانه زیبا طنز" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8292090342/Internet_love.jpg" width="456" height="304" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><br style="font-size: 9pt;"><span style="font-size: 9pt;">گفتــــم غم تو دارم</span><br style="font-size: 9pt;"><span style="font-size: 9pt;">گفتـــــا زیاد یا کم؟&nbsp;</span><br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;"><span style="font-size: 9pt;">گفــــــتم زیاد خیـلی</span><br style="font-size: 9pt;"><span style="font-size: 9pt;">گفتـــــا بقـدر لیـلی؟</span><span class="text_exposed_show" style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتـــم فزونتر از آن<br style="font-size: 9pt;">گفتــا بگو به قــرآن؟&nbsp;<br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتم چه جای شک است؟<br style="font-size: 9pt;">گفت: احتـیاط شرط است<br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتم دلت ز سنگ است<br style="font-size: 9pt;">گفتا نه، مَـیل جنگ است<br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتم به لب رسیده جانم<br style="font-size: 9pt;">گفتـــا به من چه؟ جانم!<br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتــــــــم ترَحُّـم ات کو<br style="font-size: 9pt;">گفتا به من، پول ات کو؟<a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/128" target="" title="عکس عاشقانه جالب و خنده دار"><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/07.gif" alt="" border="0" data-mce-src="http://www.blogfa.com/images/smileys/07.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></a><br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتــــــم دلـم کباب است<br style="font-size: 9pt;">گفتا مرا چه باک است؟!<br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتـــــــــم بـه من نگاهی&nbsp;<br style="font-size: 9pt;">گفتــــــا شمــــا کِـــیاهی؟<br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتـــــــــــم اسیــر چشمت<br style="font-size: 9pt;">گفتـــــــا که اوووف ز دستت<br style="font-size: 9pt;"><br style="font-size: 9pt;">گفتــم اجازه هست سوالی<br style="font-size: 9pt;">گفتــــا بگــو چـه خواهی؟</span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span class="text_exposed_show" style="font-size: 9pt;">گفتــم .... برای خواندن ادامه</span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><span class="text_exposed_show" style="font-size: 9pt;">&nbsp;روی عنوان ذیل کلیک کند</span></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><sub><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/95.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></sub><strong style="font-size: 9pt;"><span data-mce-style="background-color: #ffff00;" style="font-size: 9pt; background-color: rgb(255, 255, 0);"><span class="text_exposed_show" data-mce-style="background-color: #ffff00;" style="font-size: 9pt;"><a title="شعر طنز جالب جدید" href="http://bestpoetry.blogfa.com/category/24" rel="nofollow" target="_blank" data-mce-href="http://bestpoetry.blogfa.com/category/24" style="font-size: 9pt;">برگزیده ی خنده دارترین عاشقانه های طنز جدید</a></span></span></strong><sub><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/96.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></sub></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">روی لینک بالا کلیک کن <i>جالب ترین شعرهای طنز</i> عاشقانه رو بخون</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">&nbsp;</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><br></p></div> text/html 2017-04-01T04:21:12+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید جوک های خیلی باحال سری 114 http://hotjokes.mihanblog.com/post/120 <div style="text-align: center;"><font size="1"><div>‏یه بارم رفتم دماغمو عمل کنم</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.</div><div>.&nbsp;</div><div>&nbsp;دکتره یه نگا کرد</div><div><br></div><div>&nbsp;گفت : داداش شما صبرکن یکم دیگه علم پیشرفت کنه کُلا سرتو عوض کن!</div><div><br></div><div><br></div><div>مشکل تو فقط با عمل دماغ حل نمیشه<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/20.gif" style="font-size: 11px;"></div></font><font size="1"><div><br></div><div><div style="font-size: 11px;"><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="1">+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="1">جوک های خیلی باحال جدید</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="1"><br></font></div></div></div></font></div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="1">چند وقت پیش یه جا مهمونی رفتیم&nbsp;</font></div><div><font size="1">سر شام یهو دیدیم زن صابخونه هی سرفه میکنه و نفس بالا نمیاد</font></div><div><font size="1">&nbsp;داد میزنه&nbsp;</font><span style="font-size: x-small;">"فاضلاب,فاضلاب,فاضلاب"</span></div><div><font size="1">ما همه نگاهمون رفت سمت دستشویی و حموم&nbsp;</font></div><div><font size="1">گفتیم حتما فاضلابش زد بالا خواستیم در ریم سمت ما نیاد&nbsp;</font></div><div><font size="1">که یهو دیدیم شوهرش براش آب ریخت گفت بخور عزیزم!&nbsp;</font></div><div><font size="1">نگو طرف داشت شوهرشو که اسمش"فاضل"بود صدا میزد که براش آب بریزه.</font></div><div><font size="1">فاضل آب! فاضل آب! ...</font></div><div><font size="1">بدبخت غذا تو گلوش گیر کرده بود!</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/38.gif"></div><div><br></div><div><br></div><div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="1">جوک های خیلی باحال جدید</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242);"><font size="1"><br></font></div></div><div><font size="1"><br></font></div></div><div><br></div></div><div><div style="text-align: center;"><font size="1">رفتیم عیددیدنی، همه پسته‌ها دربسته بود.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">یهو بابام از جیب کتش یه چکُش دراورد&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">نشست کف زمین همه رو شکوند.&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">بزرگوار همیشه مدیریت بحرانش زبانزد بود</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif" style="text-align: start;"></div></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242); text-align: center;"><font size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242); text-align: center;"><font size="1">جوک های خیلی باحال جدید</font></div><div style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; background-color: rgb(242, 242, 242); text-align: center;"><font size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">حیف نون با آرنولد میرن گاو صندوق بزنن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">&nbsp;آرنولد چراغ قوه رو نگه میداره حیف نون لگد میزنه باز نمیشه!!!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">حیف نون چراغو میگیره آرنولد یه لگد میزنه صندوق باز میشه</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">&nbsp;حیف نون میگه :اینجوری چراغو میگیرن بدبخت!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></font></div></div><div><font size="1"><br></font></div><div><br></div></div> text/html 2017-03-08T03:36:25+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید دخترا وقتی میخوان بیرن عروسی + عکس http://hotjokes.mihanblog.com/post/130 <img title="عکس دختر خنده دار" src="http://s9.picofile.com/file/8291355184/عکس_دخترا.jpg" alt="عکس خنده دار دختر" longdesc="http://hotjokes.mihanblog.com/post/126" width="513" height="513" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8291355184/عکس_دخترا.jpg" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"> <div><br></div><div style="text-align: center;">عکس های پیشنهادی:</div><div style="text-align: center;"><br></div><div><div style="text-align: center; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><a title="عاشقانه ترین عکس خنده دار باحال" href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/128" rel="nofollow" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(161, 63, 59); text-decoration-line: none; text-shadow: rgb(206, 204, 204) 0px 0px 10px;">عاشقانه ترین عکس جهان چگونه ثبت شد؟</a></div><div style="text-align: center; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><a title="سوتی های باحال ایرونی" href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/127" rel="nofollow" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">خدایا این روحیه رو از ایرونی جماعت نگیر + خخخخ</a></div><div style="text-align: center; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><a title="عکس زیباترین مدل آرایش دختران + آرایش زیبا و جالب" href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/126" rel="nofollow" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none; background-color: rgb(255, 255, 0);">عکس باحال این دختر آرایشگر او را معروف کرد</a></div><div style="text-align: center; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><a title="عکس قیافه دخترا وقتی+ عکس خنده دار دخترا + جوک دخترا" href="http://funny-photo.blogfa.com/post/53" rel="nofollow" target="_blank" style="font-size: 11px; color: rgb(51, 51, 51); text-decoration-line: none;">عکس های که دختران را دیوانه می کنند!</a></div></div><div style="text-align: center; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><br></div><div style="text-align: center; color: rgb(78, 78, 78); font-family: Tahoma; font-size: 10.6667px;"><a href="http://photo-top.blogfa.com/category/2" target="" title="عکس های خنده دار جدید" style="background-color: rgb(255, 255, 0);">بامزه ترین عکس های خنده دار جهان</a></div> text/html 2016-11-23T08:24:34+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید باحال ترین کل کل های جدید دختر پسرا http://hotjokes.mihanblog.com/post/116 <p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1"><br></font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1"><b>⌘<font color="#ff0000"> 30 تیکه از باحال ترین و داغ ترین کل کل های دختر پسرا &nbsp;</font>⌘</b></font></p><div style="text-align: center;"><br></div><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://s8.picofile.com/file/8291355150/%D8%AC%D9%88%DA%A9_%D8%AE%D9%81%D9%86.jpg" alt="جوک دخترا"></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">سربازی راهی برای آدم کردن پسراســـــــــت&nbsp;<img src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/2Q8RIVQ.GIF" alt="" data-mce-src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/2Q8RIVQ.GIF" style="border: 0px; cursor: default;"></font></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">&nbsp;</font></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">اما دخترا از هیچ راهی آدم نمیشــــــــن&nbsp;!!!</font></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">پسرا دست جیغ هوراااااااااااااااااااااااااااااا&nbsp;</font><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%AC%D9%88%DA%A9+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D9%81%D9%86" target="" title="جوک های خفن جدید" style="font-family: tahoma;"><img src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/F3SU4O.GIF" data-mce-src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/F3SU4O.GIF" longdesc="http://hotjokes.mihanblog.com/post/116" style="border: 0px; cursor: default;">&nbsp;</a></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">اخه دخترا فرشته ان و فرشته ها هیچ وقت آدم نمیشن !&nbsp;<img src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/2ANWW4.GIF" alt="" data-mce-src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/2ANWW4.GIF" style="border: 0px; cursor: default;"></font></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">دخترا دست جیغ هورااااااااااااااااااااا&nbsp;<a data-mce-href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/115" href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/83" title="جوک دخترا، کل کل دخترا پسرا، جوک پسرا" target="_blank"><img title="جوک دخترا" src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/167429V.GIF" alt="جوک کل کل دخترا و پسرا" data-mce-src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/167429V.GIF" style="border: 0px; cursor: default;"></a></font></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">اما مقام آدم از فرشته بالاتره&nbsp;</font><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%A8%DB%8C%20%D8%AA%D8%B1%D8%A8%DB%8C%D8%AA%DB%8C%20%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" target="" title="جوک های بی تربیتی باحال جدید" style="font-family: tahoma;"><img src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/122OSW6.GIF" width="50" height="50" data-mce-src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/122OSW6.GIF" style="border: 0px; cursor: default;"></a></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">پسرا موج مکزیکی&nbsp;..............&nbsp;</font><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D9%BE%D8%B3%D8%B1%D8%A7" target="" title="جوک پسرا" style="font-family: tahoma;"><img title="جوک های خفن دخترا و پسرا" src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/20959MR.GIF" alt="http://hotjokes.mihanblog.com/ " width="50" height="50" data-mce-src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/20959MR.GIF" longdesc="http://hotjokes.mihanblog.com/" style="border: 0px; cursor: default;"></a></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">و اما آدم اشتباه میکنه مجازات میشه. فرشته ها پاکن ، ماهن ، گلن....&nbsp;<a data-mce-href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/92" href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/92" title="جوک دخترا" target="_blank"><img title="جوک های خنده دار دخترا و پسرا" src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/2LJ6NNA.GIF" alt="http://hotjokes.mihanblog.com/ جوک های جدید" data-mce-src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/2LJ6NNA.GIF" longdesc="http://hotjokes.mihanblog.com/post/114" style="border: 0px; cursor: default;"></a></font></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><font size="1">دخترا حالا موج مکزیکی رو برین نوبت شماست&nbsp;.....................&nbsp;<img src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/DD.GIF" data-mce-src="http://mojdeh.persiangig.com/sheklak/siyah-sefid/DD.GIF" longdesc="http://hotjokes.mihanblog.com/post/114" style="border: 0px; cursor: default;"></font></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><br></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">⌘&nbsp;</span><span style="font-size: x-small; color: rgb(255, 0, 0);">کل کل های باحال و خنده دار جدید دختر پسرا</span><span style="font-size: x-small;">&nbsp;⌘</span></p><p align="right" style="font-family: Tahoma; line-height: 18px; text-align: center;"><br></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">دختره داش میرف مسافرت...</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">اومدن از زیرقرآن ردش کنن</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">هرکاری کردن کلیپس اش گیر می کرد</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">.</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">.</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">.</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">.</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">.</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">.</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">.</font></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"></p><p align="right" style="line-height: 18px; text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1">هیچی دیگه بردن اش دروازه قرآن</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/38.gif"></p><div><br></div> text/html 2016-09-17T18:01:41+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید جوک های خوشمزه http://hotjokes.mihanblog.com/post/112 <div><div style="text-align: center;"><div style="text-align: start;"><div style="text-align: center;"><font size="1">یارو بالای درخت چنار نشسته بود،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">یکی ازش میپرسه بالای درخت چنار چیکار میکنی؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">میگه دارم توت میخورم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">یارو میگه الاغ، این درخت چناره، توت نداره که</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">میگه &nbsp;توت تو جیبمه،</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">الاغم خودتی.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/9.gif"></font></div></div><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1"><br></font></div><div><div><font size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div><div><font size="1">جوک های خیلی باحال جدید</font></div><div><font size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div></div></div></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><strong style="font-family: Tahoma;"><font size="1"><img src="http://cdn.persiangig.com/preview/JfvlhVlg1y/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%82%D8%B4%D9%86%DA%AF.jpg" alt="جوک های خوشمزه باحال + عکس های خفن خوشمزه" data-mce-src="http://cdn.persiangig.com/preview/JfvlhVlg1y/%D8%B9%DA%A9%D8%B3%20%D9%82%D8%B4%D9%86%DA%AF.jpg" width="473" height="391" title="http://hotjokes.mihanblog.com" data-mce-style="vertical-align: baseline; margin: 0px;" data-mce-selected="1" style="border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; vertical-align: baseline; margin: 0px;"></font></strong></div><div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><br></div></div><div style="text-align: center;"><div><div><div><font size="1">زندگی مثل نقاشیه،&nbsp;</font></div><div><font size="1">منتها زندگی اروپایی ها و آمریکایی ها رو داوینچی کشیده</font></div><div><font size="1">&nbsp;زندگی ما رو عاطفه غلامی ۶ ساله از کهگیلویه و بویراحمد.<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/1.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/3.gif"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/9.gif"></font></div></div><div><font size="1"><br></font></div></div></div><div style="text-align: center;"><div><font size="1"><br></font></div><div><font size="1"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://cdn.persiangig.com/preview/7JF9hTCkRy/%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" alt="جوک ایرانی"></font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div><div><font size="1">جوک های خیلی باحال جدید</font></div><div><font size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><div><br></div><div>یارو تو کنسرت معین از دور با دستش سوراخ نشون میداد…</div><div>حراست اومده بهش گیر داده داداش این چیه هی نشون میدی؟؟</div><div>میگه داداش فدات شم صدای منو نمیشنوه بهش بگو یه حلقه طلایی بخونه …<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/38.gif" style="font-size: 11px;"></div></font><font size="1"><div><br></div><div><br></div></font></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-06-05T00:29:01+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید جدیدترین جوک های روز مرد http://hotjokes.mihanblog.com/post/123 <p style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"></p><div style="text-align: center;"><font size="1"><br class="Apple-interchange-newline">اوج فوران احساس برای روز پدر<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><img title="جوک های جدید روز پدر + روز مرد" src="http://s6.picofile.com/file/8248040876/T_joorab.JPG?w=575&amp;h=480" alt="جوک روز پدر + طنز روز مرد و جوراب + hotjokes.mihanblog.com" longdesc="http://hotjokes.mihanblog.com/post/123" width="450" height="376" data-mce-src="http://s6.picofile.com/file/8248040876/T_joorab.JPG?w=575&amp;h=480" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; text-align: start; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">تلفیق گل و جوراب!&nbsp;</span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif" style="font-size: x-small;"></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><p style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><font size="1">***&nbsp;<b><font color="#ff0000">جوک های جدید و خفن روز مرد</font></b>&nbsp;***</font></p><div><br></div></div><div style="text-align: center;"><font size="1">دیشب به شوهرم گفتم:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">برای روز " <font color="#ff0000">مرد و پدر</font> " چی برام میخری ؟؟؟؟؟</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">بیچاره کپ کرد ، گفت:</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">برای تو؟؟؟؟؟!!!!!</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">گفتم :&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">بله اگه من نبودم&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">تو الان هیچ کدومش نبودی(نه مرد و نه پدر) فقط پسر مامانت بودی.</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">یه کم فکر کرد دید راست میگم ، گفت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">چشم کادو میگیرم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">خانوما... آبجیام ...</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">اون روز هم، واس ماس</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">یعنی کُلًّا مال ماس</font><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/جوک+های+خنده+دار" target="" title="جوک های بی تربیتی باحال جدید"><img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/30.gif" alt="" border="0" data-mce-src="http://www.blogfa.com/images/smileys/30.gif" style="border: 0px; cursor: default;"></a></div><p></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><font size="1"><br data-mce-bogus="1"></font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><font size="1">*** <b><font color="#ff0000">جوک های جدید روز مرد</font></b> ***</font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><br></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">ﺯﻥ ﻧﺼﻒ ﺷﺐ ﺍﺯ ﺧﻮﺍﺏ ﺑﯿﺪﺍﺭ ﺷﺪ ﻭ ﺩﯾﺪ ﮐﻪ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻧﯿﺴﺖ!</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">ﺑﻪ ﺩﻧﺒﺎﻝ ﺍﻭ ﮔﺸﺖ، ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺗﻮﯼ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ ﻧﺸﺴﺘﻪ ﺑﻮﺩ</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">&nbsp;ﻭ ﺑﻪ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺯﻝ ﺯﺩﻩ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺩﺭ ﻓﮑﺮﯼ ﻋﻤﯿﻖ ﻓﺮﻭ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ ﻭ ﺍﺷﮏﻫﺎﯾﺶ ﺭﺍ ﭘﺎﮎ ﻣﯽﮐﺮﺩ</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">&nbsp;ﻭ ﻓﻨﺠﺎﻧﯽ ﻗﻬﻮﻩ ﻣﯽﻧﻮﺷﯿﺪ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ...</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺩﺍﺧﻞ ﺁﺷﭙﺰﺧﺎﻧﻪ میشد ﭘﺮﺳﯿﺪ:</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">&nbsp;ﭼﯽ ﺷﺪﻩ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺍﯾﻦ ﻣﻮﻗﻊ ﺷﺐ ﺍﯾﻨﺠﺎ ﻧﺸﺴﺘﯽ؟ !</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻧﮕﺎﻫﺶ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﯾﻮﺍﺭ ﺑﺮﺩﺍﺷﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ :&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">ﻫﯿﭽﯽ ﻓﻘﻂ ﺍﻭﻥ ﻭﻗﺘﻬﺎ ﺭﻭ ﺑﻪ ﯾﺎﺩ ﻣﯿﺎﺭﻡ، ۲۰ ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">&nbsp;ﮐﻪ ﺗﺎﺯﻩ ﻫﻤﺪﯾﮕﺮﻭ ﻣﻼﻗﺎﺕ ﮐﺮﺩﻩ ﺑﻮﺩﯾﻢ، ﯾﺎﺩﺗﻪ...؟!</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">ﺯﻥ ﮐﻪ ﺣﺴﺎﺑﯽ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩ، ﭼﺸﻢﻫﺎﯾﺶ ﭘﺮ ﺍﺯ ﺍﺷﮏ ﺷﺪ</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">&nbsp;ﻭ ﮔﻔﺖ : ﺁﺭﻩ ﯾﺎﺩﻣﻪ...</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">ﺷﻮﻫﺮﺵ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ: ﯾﺎﺩﺗﻪ ﭘﺪﺭﺕ ﻣﺎ ﺩﻭﺗﺎ ﺭﻭ ﺗﻮﯼ ﭘﺎﺭﮎ ﻣﺤﻠﻤﻮﻥ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿﺮ ﮐﺮﺩ؟</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">ﺯﻥ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺭﻭﯼ ﺻﻨﺪﻟﯽ ﮐﻨﺎﺭ ﺷﻮﻫﺮﺵ ﻣﯽﻧﺸﺴﺖ&nbsp;</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">ﮔﻔﺖ: ﺁﺭﻩ ﯾﺎﺩﻣﻪ، ﺍﻧﮕﺎﺭ همین ﺩﯾﺮﻭﺯ ﺑﻮﺩ..</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">ﻣﺮﺩ ﺑﻐﻀﺶ ﺭﺍ ﻗﻮﺭﺕ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﺩﺍﻣﻪ ﺩﺍﺩ :</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">&nbsp;ﯾﺎﺩﺗﻪ ﭘﺪﺭﺕ ﺗﻔﻨﮓ ﺭﻭ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻣﻦ ﻧﺸﻮﻧﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻭ ﮔﻔﺖ:</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">&nbsp;ﯾﺎ ﺑﺎ ﺩﺧﺘﺮ ﻣﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯿﮑﻨﯽ ﯾﺎ ۲۰ ﺳﺎﻝ ﻣﯽﻓﺮﺳﺘﻤﺖ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺁﺏ ﺧﻨﮏ ﺑﺨﻮﺭﯼ ؟</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">ﺯﻥ ﮔﻔﺖ: ﺁﺭﻩ ﻋﺰﯾﺰﻡ ﺍﻭﻥ ﻫﻢ ﯾﺎﺩﻣﻪ ﻭ ﺑﻌﺪﺵ ﮐﻪ ﺭﻓﺘﯿﻢ ﻣﺤﻀﺮ ﻭ...</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">ﻣﺮﺩ ﻧﺘﻮﺍﻧﺴﺖ ﺟﻠﻮﯼ ﮔﺮﯾﻪ ﺍﺵ ﺭﺍ ﺑﮕﯿﺮﺩ ﻭ ﮔﻔﺖ:</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">&nbsp;ﺍﮔﻪ ﺭﻓﺘﻪ ﺑﻮﺩﻡ ﺯﻧﺪﺍﻥ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺁﺯﺍﺩ میشدم</font></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"></p><p style="text-align: center; line-height: 18px;"><font face="Tahoma" size="1">پیشاپیش روز مرد مبارک باد</font></p><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><font size="1">***&nbsp;<b><font color="#000099">جوک های جدید روز پدر</font></b>&nbsp;***</font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><br></p></div><p style="line-height: 18px;"><font size="1"><font face="Tahoma"></font></font></p><div style="text-align: center;"><font size="1"><font face="Tahoma">پیشاپیش روز ملی جوراب</font></font></div><font size="1"><font face="Tahoma"><div style="text-align: center;">که در ایران به آن <font color="#ff0000">روز پدر</font> نیز می گویند مبارک !!!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></div></font></font><p></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><img title="جوک روز پدر" src="http://s8.picofile.com/file/8291490134/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1.jpg" alt="روز پدر" longdesc="http://hotjokes.mihanblog.com/post/123" width="474" height="413" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8291490134/%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1.jpg" data-mce-selected="1" style="font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; text-align: start; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><span style="font-size: x-small;">***&nbsp;</span><b style="font-size: x-small;"><font color="#ff0000">جوک های باحال روز مرد</font></b><span style="font-size: x-small;">&nbsp;***</span></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><font size="1">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"></p><div style="text-align: center;"><font size="1">امروز به نام پدران نام گرفت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">زن رفت و ز همسر خودش وام گرفت</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">هر <i>مرد</i> در این <i>روز</i> بدیدم کادو</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">جوراب لباس زیر یا مام گرفت !</font></div><p></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><font size="1"><br data-mce-bogus="1"></font></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><span style="font-size: x-small;">***&nbsp;</span><b style="font-size: x-small;"><font color="#000099">باحال ترین جوک های روز مرد</font></b><span style="font-size: x-small;">&nbsp;***</span></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><font size="1">&nbsp;</font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"></p><div style="text-align: center;"><font size="1"><b>روز مرد</b> است و عجب کادوی ما نایاب است</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">گر چه این دُر گرانقدر همان جوراب است</font><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D8%AA%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1" target="" title="جوک روز پدر، تبریک روز پدر"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></a></div><p></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><font size="1">&nbsp;</font></p><p style="line-height: 18px;"></p><div style="text-align: center;"><font face="Tahoma" size="1"><br></font></div><span style="font-family: Tahoma;"><div style="text-align: center;"><span style="font-size: x-small;">***&nbsp;</span><b style="font-size: x-small;"><font color="#ff0000">طنزهای جدید روز مرد</font></b><span style="font-size: x-small;">&nbsp;***</span></div></span><p></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma; line-height: 18px;"><font size="1"><br data-mce-bogus="1"></font></p><p style="font-family: Tahoma; line-height: 18px;"></p><div style="text-align: center;"><font size="1">وای روز مادر و <i>روز پدر</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">جدم از ناراحتی آید به در</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1"><i>روز</i> مادر یک النگو می دهم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">زن دهد جوراب در <i>روز پدر</i></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">تازه پول دومی را هم زمن</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">می ستاند از طریق گل پسر</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">قیمت جوراب من هم لاجرم</font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">از النگو هست قدری بیشتر !</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: x-small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img title="هدیه روز پدر" src="http://photos02.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/4/18/12/1429343598043934.jpg" alt="جوک های خفن روز پدر" width="482" height="562" data-mce-src="http://photos02.wisgoon.com/media/pin/images/o/2015/4/18/12/1429343598043934.jpg" data-mce-style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;" longdesc="http://blogfa.com/Desktop/%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%B1%D9%88%D8%B2%20%D9%BE%D8%AF%D8%B1%20+%20http://s9.picofile.com/file/8291190576/hotjokes_mihanblog_com_%D8%B1%D9%88%D8%B2_%D9%BE%D8%AF%D8%B1.jpg" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px; text-align: start; display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: x-small;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: x-small;">خانوما از الآن دارن تمرین درست کردن</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: x-small;">دسته گل می کنن برای <i>روز پدر</i></span><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/4.gif"></div><div style="text-align: center;"><font size="1">راضی به زحمت نیستیم بخدا</font>&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/38.gif"></div><div style="text-align: center;"><br></div> text/html 2016-01-30T18:09:31+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید جوک های باحال سری 79 http://hotjokes.mihanblog.com/post/111 <div style="text-align: center;"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">پسرک توی تاکسی یک شکلات درآورد و خورد&nbsp;</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">و بعد یکی دیگه و پشت بندش یکی دیگه</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">مردی که کنارش نشسته بود گفت : این همه شکلات برا دندونات مضره</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">پسرک جواب داد : بابابزرگم ۱۳۵سال عمر کرد،</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">&nbsp;مرد گفت : با خوردن شکلات ؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">گفت : نه بابابزرگم فقط سرش تو کار خودش بود!<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif"></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><br></font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">جوک های خیلی باحال جدید</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div></div><div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">بابابزرگم مامان بزرگمو باحرفهای عاشقانه صدامیکرد.......</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">ازش پزسیدم دلیل این همه عشق چیه؟؟؟؟</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">بهم گفت: یه چندسالی میشه اسمشو فراموش کردم</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">بفهمه جرررررررررررررررررررررررم میده</font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">جوک های خیلی باحال جدید</font></div><div><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">=+=+=+=+=+=+=+=+=+</font></div></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1"><br></font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">توی کشورهای دیگه ماشینها تو سال پنجم از رده خارج محسوب میشن&nbsp;</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">.</font></div><div style="text-align: center;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="1">.</font></div></div> text/html 2015-07-13T02:45:18+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید عکس های طنز خیلی خفن http://hotjokes.mihanblog.com/post/104 <p align="center"> خنده&nbsp;برهر درد بی درمان دواست </p><div align="center">از ته دل گـــربُوَد لطف خــداست</div><div align="center"><br></div><div align="center"><strong>عکس های خنده دار جالب و کمیاب</strong></div><p align="center"><img width="506" height="488" title="http://malistanmalistan.blogfa.com/tag/%D8%B9%DA%A9%D8%B3-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B1" class="decoded" alt="عكس" src="http://s5.picofile.com/file/8148661642/%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86_%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86_2.jpg"></p><p align="center">در هرصورت ما اُسكلیم فكر كنم |:</p><p align="center"><br></p> text/html 2015-06-26T03:38:46+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید داغ ترین جوک های برگزیده http://hotjokes.mihanblog.com/post/98 <div align="center"><font size="2"><br>پیر منم :)</font><br><font size="2">جوان منم :)</font><br><font size="2">تیر منم :)</font><br><font size="2">کمان منم :)</font><br><font size="2">من نه منم نه من منم :|</font><br><font size="2">منمو ننم ننمو منم :|</font><br><font size="2">من چه منم چمن منم :|</font><br><font size="2">چه من منم چمن ننم :|</font><br><font size="2">چمن منم منم ننم :|</font><br><font size="2">.</font><br><font size="2">.</font><br><font size="2">.</font><br><font size="2">شاعر پس از مصرف شیشه.... بچه ها فرار کنین<img src="http://www.blogfa.com/images/smileys/03.gif" alt="http://facebookpics.blogfa.com/ جوک های خنده دار جدید خفن فیس بوکی باحال" data-mce-src="../images/smileys/03.gif"></font></div> text/html 2015-06-25T12:31:10+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید شیرین ترین طنازی های ایرونی جماعت http://hotjokes.mihanblog.com/post/96 <div align="center"><div align="right">برترین ها: نوشته های طنزِ حاصل ذهن خلاق هموطنان ایرانی از ابتدای پیدایش اس.ام.اس و ایمیل تا امروزه در شبکه‌های اجتماعی حضور همیشگی و پررنگی داشته و دارند. سعی داریم در این سری مطالب گزیده ای از این نوشته ها را در قالب تایپوگرافی در اختیار شما قرار دهیم که امیدواریم مورد استقبال شما عزیزان قرار گیرد. لطفا مثل همیشه ما را با نظراتتان یاری کنید.<br></div><br><br><br><img alt="http://s6.picofile.com/file/8195762476/%D8%AC%D9%88%DA%A9_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" src="http://s6.picofile.com/file/8195762476/%D8%AC%D9%88%DA%A9_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" height="485" width="485"><br><br><br></div> text/html 2015-06-24T06:31:54+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید خوشمزه ترین عکس های خنده دار باحال http://hotjokes.mihanblog.com/post/94 <p style="text-align: center;">گربه ی بی ادب!!<br></p><p style="text-align: center;"><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/96" target="" title="جوک های خفن و طنزهای شیرین ایرانی"><img alt="http://s3.picofile.com/file/8195762668/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%AE%D9%81%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84.jpg" src="http://s3.picofile.com/file/8195762668/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%AE%D9%81%D9%86_%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%A7%D9%84.jpg"></a> </p><br>