باحال ترین جوک های خنده دار جدید گلچین جدید ترین جوک های خنده دار باحال خفن روز و طنزهای برگزیده سال http://hotjokes.mihanblog.com 2017-11-24T11:19:19+01:00 text/html 2017-11-22T17:11:21+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید ایران من http://hotjokes.mihanblog.com/post/177 <div style="text-align: center;">ایران تنها کشوریه که</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div> text/html 2017-11-22T16:50:55+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید صادقانه اعتراف می کنم http://hotjokes.mihanblog.com/post/175 <div style="text-align: center;"><img src="http://s8.picofile.com/file/8312471768/%D8%AC%D9%88%DA%A9_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" alt="جوک باحال ایرانی" align="baseline" border="0" hspace="0" vspace="0" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8312471768/%D8%AC%D9%88%DA%A9_%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C.jpg" width="493" height="493" data-mce-selected="1" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default; outline: black solid 1px;"></div> text/html 2017-11-07T15:25:58+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید بسوزه پدر عشق داغونم کرد! http://hotjokes.mihanblog.com/post/174 <div style="text-align: center;"><font size="1"><img title="عکس خنده دار جدید" src="http://s9.picofile.com/file/8311215642/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA.jpg" alt="عکسهای خنده دار" width="477" height="477" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8311215642/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%BA.jpg" style="font-family: Tahoma; border: 0px; cursor: default;"></font></div><div style="text-align: center;"><font size="1">الآن داره با کی یونجه می خوره</font><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif"></div> text/html 2017-11-03T15:27:28+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید اینا نباشن تلگرام نیست! http://hotjokes.mihanblog.com/post/170 <div style="text-align: center;">از ماندگار ترین دیالوگ های دخترا تو&nbsp; تلگرااام <img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/24.gif"></div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div> text/html 2017-11-01T08:10:44+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید خصوصیات یک زن خوب http://hotjokes.mihanblog.com/post/165 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">از حکیمی پرسیدند <b><font color="#ff0000">زن</font></b> ایده آل باید چطور باشه؟</span></div><div style="text-align: center;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">گفت:&nbsp;</span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">باید سه خصلت داشته باشه.</span></div><div style="text-align: center;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">اول از همه باید نجیب باشه.</span></div><div style="text-align: center;"><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">گفتن یعنى وفادار باشه؟&nbsp;&nbsp;</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">گفت نه، یعنى با جیب شما كارى نداشته باشه</span><a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/116" target="" title="کل کل دخترا و پسرا + جوک زنان"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/21.gif"></a></div><div style="text-align: center;"><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><br></span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">دوم اینكه: باید خانه دار باشه.</span></div><div><br style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">گفتن یعنى همه كارهاى خونه را خوب بلد باشه؟</span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">.</span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">.</span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">.</span></div><div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">.</span></div></div> text/html 2017-11-01T07:50:09+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید نحوه ی تشخیص یک بیمار روانی! http://hotjokes.mihanblog.com/post/164 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">به هنگام بازدید از یک بیمارستان روانى،</span></div><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div style="text-align: center;">از روان‌پزشک پرسیدم شما چطور می‌فهمید که یک بیمار روانى&nbsp;</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div style="text-align: center;">به بسترى شدن در بیمارستان نیاز دارد یا نه؟<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/2.gif" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"></div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div style="text-align: center;">روان‌پزشک گفت: ما وان حمام را پر از آب می‌کنیم</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div style="text-align: center;">و یک قاشق چایخورى،&nbsp;</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div style="text-align: center;">یک فنجان و یک سطل جلوى بیمار می‌گذاریم</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div style="text-align: center;">و از او می‌خواهیم که وان را خالى کند.</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div style="text-align: center;">من گفتم: آهان! فهمیدم.&nbsp;<a href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%AC%D9%88%DA%A9%20%D8%AF%D8%A7%D9%86%D8%B4%20%D8%A2%D9%85%D9%88%D8%B2%DB%8C" target="" title="جوک دانش آموزی" style="font-family: tahoma; font-size: 11px;"><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/85.gif"></a></div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div style="text-align: center;">آدم عادى باید سطل را بردارد چون بزرگ‌تر است.</div></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div style="text-align: center;">روان‌پزشک گفت: نه!</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div><div style="text-align: center;">.</div></span> text/html 2017-10-29T13:12:55+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید از عکس های اینستاگرامی بعضیا http://hotjokes.mihanblog.com/post/171 <div style="text-align: center;"><div style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><div><a data-mce-href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" title="عکس های خنده دار" target="_blank" style="font-size: 9pt;"><img title="عکس باحال خفن" src="http://s8.picofile.com/file/8311099092/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%86.jpg" alt="عکس خفن جدید خنده دار" width="500" height="500" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8311099092/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%A8%D8%A7%D8%B3%D9%86.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></a></div><div><img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif" alt="" data-mce-src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;">حالا رو عکس بالا کلیک کن تا بیبینی ملت چه عکسایی می ذارن&nbsp;<img src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif" alt="" data-mce-src="http://mihanblog.comhttp://mihanblog.com/public/public/rte/images_new/smiles/10.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"><a data-mce-href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/tag/%D8%B9%DA%A9%D8%B3+%D9%87%D8%A7%DB%8C+%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87+%D8%AF%D8%A7%D8%B1+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF" title="عکس های خنده دار" target="_blank" style="font-size: 9pt;"></a></div><div>&nbsp;</div><div>&nbsp;</div></div></div> text/html 2017-10-25T03:46:39+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید قانونی اساسی که هرخانمی باید آن را بداند http://hotjokes.mihanblog.com/post/163 <div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">جدید ترین قانونی که در فیزیک کشف شده</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">.</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;">.</span></div> text/html 2017-10-25T03:41:26+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید بوس http://hotjokes.mihanblog.com/post/162 <p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">دختر: بابا&nbsp;<br style="font-size: 9pt;">بوست کنممممممممممممممممممم؟</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;">.</p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px; text-align: center;"><br></p> text/html 2017-10-24T01:13:51+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید وقتی مهمونی می رید! http://hotjokes.mihanblog.com/post/173 <div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img title="عکس نوشته و جوک خنده دار" src="http://s9.picofile.com/file/8311132284/%D8%AC%D9%88%DA%A9.jpg" alt="جوک جدید" width="500" height="500" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8311132284/%D8%AC%D9%88%DA%A9.jpg" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; border: 0px; cursor: default;"></div> text/html 2017-10-23T17:01:38+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید جدید ترین عکس های خنده دار 34 http://hotjokes.mihanblog.com/post/172 <div style="text-align: center;"><div data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma; font-size: 12px;"><p style="line-height: 18px;"><img title="عکس باحال خنده دار خفن جدید" src="http://s9.picofile.com/file/8311132326/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg" alt="عکس های خنده دار جدید" longdesc="http://hotjokes.mihanblog.com/post/172" width="500" height="533" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8311132326/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%AE%D9%86%D8%AF%D9%87_%D8%AF%D8%A7%D8%B1.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></p><p style="line-height: 18px;"><br></p><p style="line-height: 18px;"><a data-mce-href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/126" href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/126" title="عکس دخترباحال خنده دار" target="_blank" style="font-size: 9pt;"><img title="عکس های خنده دار خفن باحال" src="http://s8.picofile.com/file/8311132368/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1.jpg" alt="عکس دختر باحال خنده دار" width="500" height="666" data-mce-src="http://s8.picofile.com/file/8311132368/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%AF%D8%AE%D8%AA%D8%B1.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></a></p><p style="line-height: 18px;">خدا شفا شون بده</p></div></div> text/html 2017-10-14T16:06:48+01:00 hotjokes.mihanblog.com امید نی نی http://hotjokes.mihanblog.com/post/160 <div style="text-align: center;"><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;"><a data-mce-href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/146" href="http://hotjokes.mihanblog.com/post/146" title="عکس جوک ازدواج" target="_blank" style="font-size: 9pt;"><img title="عکس نی نی باحال خوشگل" src="http://s9.picofile.com/file/8309085818/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%B4%DA%AF%D9%84.jpg" alt="عکس بچه جالب خنده دار" width="468" height="351" data-mce-src="http://s9.picofile.com/file/8309085818/%D8%B9%DA%A9%D8%B3_%D8%A8%DA%86%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%B4%DA%AF%D9%84.jpg" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></a><br data-mce-bogus="1" style="font-size: 9pt;"></p><p style="font-family: Tahoma; font-size: 12px; line-height: 18px;">اگه مامانمو تو تلگرام دیدین<br style="font-size: 9pt;">بهش بگید من هنوز تو سینک ظرفشوییم<img title="" src="http://www.blogfa.com/images/smileys/19.gif" alt="" border="0" data-mce-src="http://www.blogfa.com/images/smileys/19.gif" style="font-size: 9pt; border: 0px; cursor: default;"></p></div>